Позовите: [+381] (69) 17 67 577 | Е-маил: office@geoudruzenje.org.rs

GEO - JOVIĆ

GEO - JOVIĆ PR

(Број приступнице: 120/2023)
Адреса: Косте Стаменковића 2, канц.236
Место: Лесковац
Матични број: 66059090
ПИБ: 112372808
Број РГЗ лиценце: 952-03-78/2021
Власник: Јовић Небојша
Мобилни: 069/13-23-200
Е-маил: geojovicpr@gmail.com
Линк РГЗ лиценце: Линк лиценце
WEB адреса: -
Списак лиценци за рад
3. Извођење геодетских радова у одржавању катастра непокретности и одржавању катастра водова
4. Израда геодетских подлога у инжењерско-техничким областима за које се не израђује главни пројекат
6. Реализација пројеката геодетског обележавања у области урбанистичког планирања
Подаци о организацији

Запослени:

- Небојша Јовић геом.
- Никола Јовић инж.геод. бр. лиценце 02 053 13
- Сенка Јовић-Паповић геом.
- Марјан Ничић инж.геод.


Послови:

- Снимање и обележавање објекта
- Снимање и обележавање инсталација
- Израда КТП-а
- Омеђавање
- Етажирање
- Парцелација и препарцелација