Позовите: [+381] (69) 17 67 577 | Е-маил: office@geoudruzenje.org.rs

PR GEO-INFO

ALEKSANDAR STOJKOVIĆ SUDSKI VEŠTAK PR GEO-INFO

(Број приступнице: 136/2023)
Адреса: Таковска 6, Београд
Место: Београд (Палилула)
Матични број: 56052356
ПИБ: 102954305
Број РГЗ лиценце:
Власник: Стојковић Александар
Мобилни: 065/32-31-575
Е-маил: geoinfobgd@gmail.com
Линк РГЗ лиценце: Линк лиценце
WEB адреса: -
Списак лиценци за рад
3. Извођење геодетских радова у одржавању катастра непокретности и одржавању катастра водова
4. Израда геодетских подлога у инжењерско-техничким областима за које се не израђује главни пројекат
6. Реализација пројеката геодетског обележавања у области урбанистичког планирања
Подаци о организацији