Позовите: [+381] (69) 17 67 577 | Е-маил: office@geoudruzenje.org.rs

ВИСИТОР

РАДЊА ЗА ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ ВИСИТОР-ЗОРАН НОВИЋЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК

(Број приступнице: 188/2024)
Адреса: ДОЈРАНСКА БР.8
Место: Београд (Звездара)
Матични број: 60963045
ПИБ: 105309664
Број РГЗ лиценце: 952-03-198/2021
Власник: Новићевић Зоран
Мобилни: 0658474867
Линк РГЗ лиценце: Линк лиценце
WEB адреса: -
Списак лиценци за рад
1. Израда техничке документације и стручни надзор над извођењем геодетских радова за које је предвиђена израда главног пројекта
3. Извођење геодетских радова у одржавању катастра непокретности и одржавању катастра водова
4. Израда геодетских подлога у инжењерско-техничким областима за које се не израђује главни пројекат
5. Израда пројеката геодетског обележавања у области урбанистичког планирања
6. Реализација пројеката геодетског обележавања у области урбанистичког планирања
Подаци о организацији