Позовите: [+381] (69) 17 67 577 | Е-маил: office@geoudruzenje.org.rs

AGENCIJA MIJALKOVIĆ

AGENCIJA MIJALKOVIĆ STANIŠA MIJALKOVIĆ PR ŽAGUBICA

(Број приступнице: 44/2022)
Адреса: Милоша Обилића 50
Место: Жагубица
Матични број: 62056746
ПИБ: 105647904
Број РГЗ лиценце:
Власник: Мијалковић Станиша
Мобилни: 064/37-03-228
Е-маил: smijalko@ptt.rs
Линк РГЗ лиценце: Линк лиценце
WEB адреса: -
Списак лиценци за рад
3. Извођење геодетских радова у одржавању катастра непокретности и одржавању катастра водова
4. Израда геодетских подлога у инжењерско-техничким областима за које се не израђује главни пројекат
6. Реализација пројеката геодетског обележавања у области урбанистичког планирања
Подаци о организацији