Позовите: [+381] (69) 17 67 577 | Е-маил: office@geoudruzenje.org.rs

SM PLAN

SM PLAN

(Број приступнице: 50/2022)
Адреса: Бана Иваниша 15А
Место: Београд (Звездара)
Матични број: 55336792
ПИБ: 102045988
Број РГЗ лиценце: 03 0438 13
Власник: Милковић Саша
Мобилни: 063/210-075
Линк РГЗ лиценце: Линк лиценце
WEB адреса: -
Списак лиценци за рад
3. Извођење геодетских радова у одржавању катастра непокретности и одржавању катастра водова
4. Израда геодетских подлога у инжењерско-техничким областима за које се не израђује главни пројекат
6. Реализација пројеката геодетског обележавања у области урбанистичког планирања
Подаци о организацији

Основана 01.03.2002. године

Власник: Саша Милковић из Београда

Запослено лице: Бора Милојевић, Број лиценце 02 0469 12 

Све врсте геодетских радова осим пројектовања email: smplan2003@yahoo.com