Позовите: [+381] (69) 17 67 577 | Е-маил: office@geoudruzenje.org.rs

Постаните члан удружења

Унесите податке о организацији и креирајте приступницу, добићете документ који треба потписан да вратите удружењу.

УПУТСТВО ЗА КРЕИРАЊЕ ON-LINE приступнице:
1) Попуните електронску форму испод, наводећи тражене податке. Текст који унесете биће приказан на страници која представља вашу фирму.
2) Након креирања приступнице притиском на дугме "Креирај приступницу" ваши подаци се уписују у базу података чланова Геоудружења и добијате статус неактивног члана. Истовремено на e-mail адресу коју сте унели, биће вам прослеђена аутоматски генерисана Приступница у pdf формату, на којој ће бити наведен ваш број приступнице.
3) НЕОПХОДНО ЈЕ да тако добијену Приступницу одштампате, потпишете и оверите печатом на за то предвиђеном месту, а затим да тако оверену Приступницу скенирате и доставите на office@geoudruzenje.org.rs.
4) Да би подносилац захтева постао активни члан, поред услова наведеног у тачки 3), неопходно је да изврши уплату чланарине. Чланарина, која је 2250,00 динара месечно, уплаћује се са рачуна фирме. У пољу "Налогодавац" обавезно навести назив и адресу фирме. У пољу "Сврха уплате" наведите месец/е и годину за који вршите уплату. У позиву на број упишите Матични број геодетске организације-број приступнице-година приступнице (на пример 07774411-185-2024).
Текући рачун Геоудружења: 205-115433-79, НЛБ Комерцијална банка, А.Д.

УСЛОВИ ПРИСТУПНИЦЕ

Овим изричито, слободно и под пуном одговорношћу изјављујем:

  • да желим да постанем члан Удружења геодетских организација Србије, скраћено УГОС "Геоудружење" (у даљем тексту: ГЕОУДРУЖЕЊЕ);
  • да у целости прихватам Статут и друге опште акте ГЕОУДРУЖЕЊА и сва права и обавезе које произилазе из Чланства у ГЕОУДРУЖЕЊУ;
  • да од дана приступања ГЕОУДРУЖЕЊУ прихватам обавезу плаћања месечне чланарине у износу од 2.250,00 динара, која је одређена за 2006. годину и даље;
  • да ћу поштовати одлуке органа ГЕОУДРУЖЕЊА;

Креирање приступнице


Подаци о организацији
Морате попунити поље Матични број
Морате попунити поље ПИБ
Морате попунити поље Име организације
Морате попунити поље Пуно име организације
Морате попунити поље Адреса организације
Морате одабрити Врсту фирме
Морате попунити поље Општина
Морате попунити поље Насеље
Морате попунити поље Е-Маил адреса
Подаци о Овлашћеном лицу
Морате попунити поље Име
Морате попунити поље Презиме
Морате попунити поље Пол
Морате попунити поље Мобилни телефон
Морате попунити поље Фиксни телефон
Морате прихватити горе наведене Услове приступнице