Позовите: [+381] (69) 17 67 577 | Е-маил: office@geoudruzenje.org.rs

ОДРЖАНА РЕДОВНА СКУПШТИНА УГОС "ГЕОУДРУЖЕЊА"

11. маја 2024. године у Старој Пазови, у хотелу ФСС - "Србија лукс" одржана је редовна Скупштина "Геоудружења". Скупштини је присуствовало 105 чланова од 173. Укупан број учесника,  укључујући и госте на седници је 117. На редовној Скупштини су изабрани нови органи управљања, а списак новоизабраног руководства се налази на страници Удружење - Органи удружења. Поред изборног дела, досадашње руководство је поднело извештаје о раду, а чланови Скупштине су усвојили Кодекс професионалне етике Удружења геодетских организација Србије и Пословник о раду Дисциплинске комисије. Оба усвојена документа су на страници Удружење - Документација.

На седници редовне Скупштине је отворена и тема: Расправа о процесу оснивања Геодетске коморе Србије. Током расправе су изнети различити ставови, а сама расправа је текла у духу  демократског приступа и уважавање свих изнетих ставова. Донети закључци након изнетих предлога и дискусије се пре свега односе на неопходност прикупљања додатних информација, како би се заштитили интереси чланова. Поред наведене теме чланови су својим активним учешћем давали и друге предлоге којима ће се органи управљања бавити у наредном периоду.

Сви учесници Скупштине су се сагласили да је неопходно одржати и даље развијати снажно "Геоудружење" које пре свега, ради у интересу својих чланова. 

Поред радног дела Скупштине, организован је и изложбени простор где су наши чланови  излагали опрему.