Позовите: [+381] (69) 17 67 577 | Е-маил: office@geoudruzenje.org.rs

ОДРЖАНА СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА УГОС "ГЕОУДРУЖЕЊА"

10. јуна 2024. године у Чачку је одржана седница УО "Геоудружења". Седници је присуствовао УО у пуном саставу, а поред чланова УО присуствовали су Председник и Потпредседник "Геоудружења".  На седници су истакнуте важне теме и направљен је план активности за наредни период. План активности, поред осталих укључује и стручне радионице са темом - Имплементација ДГЕ, радионица са темом - Снимање објеката и делова објеката.

Поред радионица на којима би наши чланови могли да се информишу, дискутују и дају предлоге из сопственог искуства, размотрен је предлог за израду софтвера за припрему документације за подношење захтева. Поводом израде софтвера, на седницу је позван и стручњак који је сличан софтвер већ креирао за једног нашег члана и предочио могућности и потребне предуслове за израду јединственог софтвера који би олакшао рад члановима "Геоудружења".

На седници је констатовано да "Геоудружење" тренутно има 183 члана и да број чланова свакодневно расте, па је у складу са тим направљен финансијски план. Поред усвајања плана активности и финансијског плана, изнети су предлози о врсти и начинима даље сарадње са РГЗ,  на основу којих су донете одлуке о сарадњи.

Управни одбор је на овом заседању, на основу предлога чланова, усвојио коначни Предлог препорученог Ценовника геодетских услуга. Свим члановима ће радни материјал бити достављен путем електронске поште.