Позовите: [+381] (69) 17 67 577 | Е-маил: office@geoudruzenje.org.rs

GEOCENTAR

GEOCENTAR

(Број приступнице: 108/2023)
Адреса: Стапарски пут 6, Сомбор
Место: Сомбор
Матични број: 60831335
ПИБ: 105183909
Број РГЗ лиценце: 952-03-104/2018
Власник: Дракулић Предраг
Мобилни: 064/16-40-096
Е-маил: geocentarso@gmail.com
Линк РГЗ лиценце: Линк лиценце
WEB адреса: -
Списак лиценци за рад
3. Извођење геодетских радова у одржавању катастра непокретности и одржавању катастра водова
4. Израда геодетских подлога у инжењерско-техничким областима за које се не израђује главни пројекат
5. Израда пројеката геодетског обележавања у области урбанистичког планирања
6. Реализација пројеката геодетског обележавања у области урбанистичког планирања
Подаци о организацији