Позовите: [+381] (69) 17 67 577 | Е-маил: office@geoudruzenje.org.rs

ПОСТУПАК СЕРТИФИКАЦИЈЕ ГЕОДЕТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ДИГИТАЛНИ ЕЛАБОРАТ ГЕОДЕТСКИХ РАДОВА

Поштоване колеге,Као што и сами знате поступак сертификације Геодетских организација за израду дигиталног елабората геодетских радова (ДГЕ) је у току. Чланови Геоудружења су преко УГОС "Геоудружење" поднели захтеве за Електронску обуку и Сертификацију, као и за активацију VPN налога за приступ ресурсима РГЗ-а и модулу за геодетске организације (МГО), остале геодетске организације то могу учинити самостално.Начин рада, прелазни период, рокови дати у Вести коју је званично објавио ...

ОДРЖАНА СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА УГОС "ГЕОУДРУЖЕЊА"

10. јуна 2024. године у Чачку је одржана седница УО "Геоудружења". Седници је присуствовао УО у пуном саставу, а поред чланова УО присуствовали су Председник и Потпредседник "Геоудружења".  На седници су истакнуте важне теме и направљен је план активности за наредни период. План активности, поред осталих укључује и стручне радионице са темом - Имплементација ДГЕ, радионица са темом - Снимање објеката и делова објеката. Поред радионица на којима би наши чланови могли да се информишу, дискутују и дају предлоге из сопственог ...

УДРУЖЕЊЕ ГЕОДЕТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА СРБИЈЕ УГОС "ГЕОУДРУЖЕЊЕ" У БРОЈКАМА

УКУПАН БРОЈ ЧЛАНОВА УГОС "ГЕОУДРУЖЕЊА" ЈЕ 183Од тога су 89 геодетске организације са 2 запослена (49%), 44 са 3 запослена (24%), 15 са 4 запослена (8%), 28 од 5 до 10 запослених (16%) и 7 са преко 10 запослених (4%).УКУПАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ СТРУЧЊАКА ЈЕ 665Од тога је 185 дипломираних/мастер инжењера геодезије, 235 инжењера геодезије, 241 геометар и 4 дипломирана инжењера пољопривреде.

СЕРТИФИКАЦИЈА КОРИСНИКА ЗА ДИГИТАЛНИ ЕЛАБОРАТ ГЕОДЕТСКИХ РАДОВА

Обавештавамо све геодетске организације да је почео поступак сертификације за рад са модулом за геодетске организације (МГО), који се користи у поступку израде дигиталног елабората геодетских радова (ДГЕ). УГОС "Геоудружење" је за своје чланове поднела захтев, како за сертификацију, тако за активацију VPN налога за приступ ресурсима РГЗ-а. Остале геодетске организације могу поднети захтев самостално пратећи линк https://www.leste.rs/rgzsertifikacija, где могу проћи електронску обуку и где се налазе сва потребна упутства везано за сертификацију. С поштовањем,  УГОС "Геоудружење"

ОДРЖАНА РЕДОВНА СКУПШТИНА УГОС "ГЕОУДРУЖЕЊА"

11. маја 2024. године у Старој Пазови, у хотелу ФСС - "Србија лукс" одржана је редовна Скупштина "Геоудружења". Скупштини је присуствовало 105 чланова од 173. Укупан број учесника,  укључујући и госте на седници је 117. На редовној Скупштини су изабрани нови органи управљања, а списак новоизабраног руководства се налази на страници Удружење - Органи удружења. Поред изборног дела, досадашње руководство је поднело извештаје о раду, а чланови Скупштине су усвојили Кодекс професионалне етике Удружења геодетских организација Србије и Пословник о раду Дисциплинске комисије. Оба усвојена документа су на страници

УГОС "ГЕОУДРУЖЕЊЕ" НА КОНФЕРЕНЦИЈИ "УРБАНИЗАМ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ"

"Геоудружење" учествује на 20. научно - стручној конференцији са међународним учешћем "Урбанизам и одрживи развој", у Новом Пазару од 09.-11. маја 2024. године. Наши представници су у име УГОС "Геоудружења" поздравили скуп и пожелели успешан рад.Теме ове научно - стручне конференције су:- Урбанистичка искуства у 20 година примене "Закона о планирању и грађењу (изградњи)";- Одрживи град будућности;- Потребни и пожељни облици и параметри у урбанистичким плановима у нас;- Катастар непокретности за 21. век;- Улога професионалних корисника у одрживом систему управљања непокретностима.

УДРУЖЕЊЕ ГЕОДЕТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА СРБИЈЕ У УДРУЖЕЊУ ГЕОДЕТА EVROPE "CLGE"

УДРУЖЕЊЕ ГЕОДЕТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА СРБИЈЕ У УДРУЖЕЊУ ГЕОДЕТА ЕВРОПЕ "CLGE"УДРУЖЕЊЕ ГЕОДЕТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА СРБИЈЕ је и званично постало члан Удружења геодета Европе "CLGE" на генералној скупштини одржаној у Цавтату (Хрватска) од 18-20. априла 2024. године.УГОС "Геоудружење" овим путем изражава несебичну захвалност руководству Републичког геодетског завода који је предложио руководству "CLGE" да нас позову да се прудружимо европској породици геодета. Републички геодетски завод је овом приликом званично постао Институционални ...

НОВА АКЦИЈА ИНСПЕКТОРА РГЗ-а У БОРБИ ПРОТИВ НЕЛОЈАЛНЕ КОНКУРЕНЦИЈЕ

Удружење геодетских организација Србије - УГОС "Геодружење" поздравља НОВУ акцију Инспектора РГЗ-а у спречавању обављања геодетских радова од стране лица која нису регистрована као геодетска организација и овлашћена лиценцом за рад РГЗ-а.УГОС ...

ПРОФЕСИОНАЛИЗАМ ПОДРАЗУМЕВА ТРАНСПАРЕНТНОСТ

САОПШТЕЊЕ УДРУЖЕЊА ГЕОДЕТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА СРБИЈЕ ПОВОДОМ ОБЈАВЉИВАЊА СТАТИСТИЧКИХ ПОДАТАКА О УСПЕШНОСТИ ПРОФЕСИОНАЛНИХ КОРИСНИКАУДРУЖЕЊЕ ГЕОДЕТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА СРБИЈЕ УГОС "ГЕОУДРУЖЕЊЕ" подржава позитивну праксу Републичког геодетског завода, да периодично објављује податке о успешности и активности професионалних корисника, у које спадају и геодетске организације којима су пренета овлашћења од стране Републичког геодетског завода за извођење геодетских радова у одржавању базе катастра непокретности и подношење захтева.Подаци о успешности геодетских ...

БОРБА ПРОТИВ НЕЛОЈАЛНЕ КОНКУРЕНЦИЈЕ - ИНСПЕКТОРИ РГЗ-а ОТКРИЛИ И СПРЕЧИЛИ РАД НА ЦРНО

Удружење геодетских организација Србије - УГОС "Геодружење" поздравља акцију Инспектора РГЗ-а у спречавању обављања геодетских радова од стране лица која нису регистрована као геодетска организација и овлашћена лиценцом за рад РГЗ-а.УГОС позива своје чланове, као и геодетске организације које то нису да пријављују сличне појаве у својој средини, како би се коначно уредило тржиште и спречило деловање нелојалне ...

УГОС ГЕОУДРУЖЕЊЕ У ПРОЦЕСУ ПРИСТУПАЊА ЕВРОПСКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ГЕОДЕТА

Београд, 12.03.2024.г.Удружење Геодетских Организација Србије је у поступку приступања Европској организацији геодета (CLGE), као стални члан.Србију ће од ове године представљати као институционални члан Републички геодетски завод, који је до сада представљао Србију у својству члана посматрача, док ће стални чланови бити УГОС и СГС.Сходно правилнику CLGE, када из исте земље аплицира више кандидата за сталног члана, потребно је да оне потпишу и доставе CLGE Меморандум о разумевању.Представници УГОС и СГС, др Младен Шошкић, дипл.инж.геод., председник СГС и ...

УДРУЖЕЊЕ ГЕОДЕТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА СРБИЈЕ УГОС "ГЕОУДРУЖЕЊЕ"

Удружење геодетских организација Србије, скраћено УГОС "Геоудружење" од данас и званично користи свој нови назив.  Након донетих одлука на Скупштини одржаној 09.02.2024.године о измени облика деловања, назива и усвајању ...

ОДРЖАНА ДРУГА ВАНРЕДНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 9. САЗИВА СКУПШТИНЕ ГЕОУДРУЖЕЊА И ПРЕЗЕНТАЦИЈА ДГЕ И ОБУКЕ ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ

Дана 09.02.2024. године у Београду у великој сали за конференције Хале 4 Београдског сајма одржана је друга ванредна седница 9. сазива скупштине ГЕОУДРУЖЕЊА. Седници су поред 136 чланова скупштине од укупно 158 геодетских организација, присуствовали и запослени у геодетским организацијама који су пријављени за презентацију Дигиталног елабората геодетских радова и обуке за сертификацију запослених.На седници се расправљало о Одлуци управног одбора о промени ...

УО закључио листу учесника на Скупштини

Као део редовних активности у припреми Скупштине, Управни одбор је на својој седници, одржаној 31. јануара, закључио листу скупштинара на Скупштини, која је заказана за 09. фебруар 2024. године. Одлуком УО, сви чланови удружења, који су се учланили закључно са 31. јануаром, чине Скупштину "Геоудружења" и учествоваће у раду исте, са правом гласа. Због организационих и техничких разлога, као и због ограниченог капацитета сале, УО је одлучио, да учешће на обуци и сертификацији за израду ДГМ, као саставни део ДГЕ, могу присуствовати само чланови удружења и по један запослени. За учешће запослених, одређена је котизација од 2.500,00 динара.

ОБАВЕШТЕЊЕ - ОБУКА И СЕРТИФИКАЦИЈА ГЕОДЕТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ДИГИТАЛНИ ЕЛАБОРАТ ГЕОДЕТСКИХ РАДОВА

Дана 29.01.2024.г. Сектор за надзор и контролу Републичког Геодетског завода путем емаила је послао обавештење геодетским организацијама о активностима око Обуке и Сертификације геодетских организација за Дигитални елаборат геодетских радова, које овим путем преносимо у целости.   Поштовани, Почетак је године, а ...

Почетак обуке и сертификације Геодетских организација за рад у Модулу за геодетске организације

Поштоване колеге, Обавештавамо Вас да Републички геодетски завод почиње са обуком и сертификацијом геодетских организација за рад са Модулом за геодетске организације, почев од 22. јануара 2024. године.Обука ће се вршти на платформи за обуку и сертификацију Републичког геодетског завода и ...

ПРЕДСТАВНИЦИ ГЕОУДРУЖЕЊА УЧЕСТВОВАЛИ КАО ГОСТИ СКУПШТИНИ ДРУШТВА ГЕОДЕТСКИХ ИНЖЕЊЕРА И ГЕОМЕТАРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

У Требињу 02.12.2023. године одржана је Скупштина Друштва геодетских инжењера и геометара Републике Српске са које је поручено да треба подићи углед геодетске струке и вратити је на ниво са осталим техничким струкама. Геоудружење је као гост присуствовало Скупштини са осталим удружењима из региона.Између осталог потписан је споразум о сарадњи између Геоудружења Србије и Друштва геодетских инжењера и геометара Републике Српске, у циљу размене најбољих примера из праксе.Скупу су се обратили говором Директор Републичке управе за геодетске и имовинско-правне односе Драган Станковић који је ...

Чланови Геоудружења донирали средства за опрему и инструменте

05.12.2023. године Грађевинска техничка школа "Неимар"  из Ниша доделила је захвалнице члановима Геоудружења који су донирали средства за опрему и инструменте  ученицима Грађевинске техничке школе "Неимар" у Нишу. На иницијативу члана УО Геоудружења, Милоша Стојиљковића из Ниша у Геоудружењу је препозната потреба ученика са смера геодетски техничар - геометар, па су поред средстава за опрему, Геосмарт из Београда и Геопризма из Бујановца донирали инструменте - тоталне станице. Уз ове две, ...

ОДРЖАНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ДИГИТАЛНОГ ГЕОДЕТСКОГ ЕЛАБОРАТА У ОРГАНИЗАЦИЈИ РГЗ-А И ГЕОУДРУЖЕЊА

24.11.2023.У препуној сали "Миконос", београдског хотела "Зира" одржана је прва заједничка радионица, од много планираних у организацији Геоудружења и Републичког геодетског завода.Радионици је присуствовало преко две стотине чланова Геоудружења и њихових запослених, док су презентацију припремили представници Републичког геодетског завода, из Сектора за катастар непокретности и Сектора за дигиталну трансформацију, као и стручњаци у име извођача радова на изради софтверског решења.Презентацији је присуствовао и ...

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ДИГИТАЛНОГ ГЕОДЕТСКОГ ЕЛАБОРАТА У ПРОСТОРИЈАМА РЕПУБЛИЧКОГ ГЕОДЕТСКОГ ЗАВОДА

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ДИГИТАЛНОГ ЕЛАБОРАТА ГЕОДЕТСКИХ РАДОВАУ просторијама Републичког геодетског завода у Београду, на позив в.д. помоћника директора Огњенке Илић, дипл.инж.геод., 24.10.2023. године одржан је састанак представника РГЗ-а и представника Геоудружења на тему имплементације дигиталног елабората геодетских радова.Састанку је присуствовао и директор Републичког геодетског завода Мр Борко Драшковић, дипл.инж.геод., који је у уводном излагању детаљно презентовао  активности Републичког геодетског завода у имплементацији дигиталног елабората геодетских радова, изменама и допунама ...

XXXIV САБОР ГЕОДЕТА СРБИЈЕ

XXXIV САБОР ГЕОДЕТА СРБИЈЕ 15-17.09.2023 Брзеће, Хотел Јуниор У хотелу Јуниор, Брзеће, Одржан је XXXIV Сабор геодета Србије у организацији Савеза геодета Србије. Тема радног дела Сабора је била Интеграција геодетског стручњака у мултидисиплинарним пројектима. На ту тему одржана су занимљива и корисна предавања, такође у радном делу Сабора Председник управног одбора Геоудружења Василије Јовановић је одржао кратку презентацију Геоудружења и при том истакао значај удруживања, као и користи које удруживање доноси. Председник Савеза геодета Србије ...

ПОЗИВ НА XXXIV САБОР ГЕОДЕТА СРБИЈЕ

XXXIV Сабор геодета СрбијеБрзеће, 2023, Хотел Јуниор, 15.-17. септембра 2023. годинeПоштоване колеге и чланови "Геоудружења",Обавештавамо вас и позивамо на  XXXIV Сабор геодета  Србије који ће се одржати у организацији Савеза геодета Србије од 15. до 17. септембра 2023. године у хотелу Јуниор у Брзећу.Осим уживања и провеђења квалитетног времена у дружењу, забави и спорту са осталим колегама. Саовез геодета Србије се потрудио да се да на Сабору чује и нешто корисно и инспиративно из наше струке. У оквиру радног дела Сабора,  који је  овог пута посвећен новим ...

ИЗВЕШТАЈ СА ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ДИГИТАЛНОГ ГЕОДЕТСКОГ ЕЛАБОРАТА

Дана 31.07.2023., након позива који је РГЗ упутио нашем удружењу, у просторијама Републичког геодетског завода одржана је кратка презентација новог Интегрисаног система катастра непокретности (ИСКН), са посебним освртом на део који се тиче израде Дигиталног геодетског елабората (ДГЕ). Испред РГЗ састанку су присуствовали директор Борко Драшковић, помоћник директора и руководилац Сектора за дигиталну трансформацију госпођа Данка Гарић, помоћник директора и руководилац Сектора за катастар непокретности госпођа Огњенка Илић и сарадници на изради ИСКН. Након уводне речи директора Борка Драшковића и Данке Гарић, презентацију су одржали Марко ...