Позовите: [+381] (69) 17 67 577 | Е-маил: office@geoudruzenje.org.rs

Геоудружење Србије

Адреса:
Партизанска 20, 22300 Стара Пазова, Србија

Котакти
Василије Ђурић - Председник удружења
[+381](63) 247 138
Василије Јовановић - Председник УО
[+381](65) 545 454 9
Гордана Јовичић Лалић - Технички секретар
[+381](69) 17 67 577

Контактирајте нас