Позовите: [+381] (69) 17 67 577 | Е-маил: office@geoudruzenje.org.rs

GEOMAPS

SAŠA TRAJKOVIĆ PR GEODETSKI BIRO GEOMAPS VRANJE

(Број приступнице: 109/2023)
Адреса: Партизанска 10, ламела.Ф, лок.4, Врање
Место: Врање
Матични број: 64546821
ПИБ: 109961612
Број РГЗ лиценце: 952-03-51/2018
Власник: Трајковић Саша
Мобилни: 064/89-68-481
Е-маил: geomapsvr@gmail.com
Линк РГЗ лиценце: Линк лиценце
WEB адреса: -
Списак лиценци за рад
1. Израда техничке документације и стручни надзор над извођењем геодетских радова за које је предвиђена израда главног пројекта
3. Извођење геодетских радова у одржавању катастра непокретности и одржавању катастра водова
4. Израда геодетских подлога у инжењерско-техничким областима за које се не израђује главни пројекат
5. Израда пројеката геодетског обележавања у области урбанистичког планирања
6. Реализација пројеката геодетског обележавања у области урбанистичког планирања
Подаци о организацији