Позовите: [+381] (69) 17 67 577 | Е-маил: office@geoudruzenje.org.rs

GEO PROJEKT INŽENJERING

GEO PROJEKT INŽENJERING LESKOVAC

(Број приступнице: 114/2023)
Адреса: Бабичког одреда бб, Лесковац
Место: Лесковац
Матични број: 64904329
ПИБ: 110562721
Број РГЗ лиценце:
Власник: Богатиновић Божидар
Мобилни: 064/27-85-390
Линк РГЗ лиценце: Линк лиценце
WEB адреса: -
Списак лиценци за рад
1. Израда техничке документације и стручни надзор над извођењем геодетских радова за које је предвиђена израда главног пројекта
3. Извођење геодетских радова у одржавању катастра непокретности и одржавању катастра водова
4. Израда геодетских подлога у инжењерско-техничким областима за које се не израђује главни пројекат
5. Израда пројеката геодетског обележавања у области урбанистичког планирања
6. Реализација пројеката геодетског обележавања у области урбанистичког планирања
Подаци о организацији