Позовите: [+381] (69) 17 67 577 | Е-маил: office@geoudruzenje.org.rs

ATLASGEO

VLADAN STANKOVIĆ PR ATLASGEO

(Број приступнице: 123/2023)
Адреса: Јурија Гагарина 227, лок 37
Место: Београд (Нови Београд)
Матични број: 65574411
ПИБ: 111660154
Број РГЗ лиценце:
Власник: Станковић Владан
Мобилни: 064/14-58-610
Линк РГЗ лиценце: Линк лиценце
WEB адреса: -
Списак лиценци за рад
3. Извођење геодетских радова у одржавању катастра непокретности и одржавању катастра водова
4. Израда геодетских подлога у инжењерско-техничким областима за које се не израђује главни пројекат
6. Реализација пројеката геодетског обележавања у области урбанистичког планирања
Подаци о организацији