Позовите: [+381] (69) 17 67 577 | Е-маил: office@geoudruzenje.org.rs

GEO-ŽUPA

BIRO ZA GEODETSKE I POSLOVNO-TEHNIČKE USLUGE GEO-ŽUPA ĐORĐEVIĆ MOMČILO PR, ALEKSANDROVAC

(Број приступнице: 161/2023)
Адреса: Двадесет Деветог Новембра 21
Место: Александровац
Матични број: 51736460
ПИБ: 100365889
Број РГЗ лиценце: 03 0252 12
Власник: Ђорђевић Момчило
Мобилни: 063/77-56-881
Е-маил: geozupa@gmail.com
Линк РГЗ лиценце: Линк лиценце
WEB адреса: -
Списак лиценци за рад
1. Израда техничке документације и стручни надзор над извођењем геодетских радова за које је предвиђена израда главног пројекта
3. Извођење геодетских радова у одржавању катастра непокретности и одржавању катастра водова
4. Израда геодетских подлога у инжењерско-техничким областима за које се не израђује главни пројекат
5. Израда пројеката геодетског обележавања у области урбанистичког планирања
6. Реализација пројеката геодетског обележавања у области урбанистичког планирања
Подаци о организацији

Zaposleni u geodetskoj organizaciji:

- Momčilo Đorđević, vlasnik
- Boris Đorđević, diplomirani inženjer geodezije sa Geodetskom licencom prvog reda broj 01047117, Licencom za inženjera broj 380И12221 izdatom od strane Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastruktura, Licencom za izvođača radova broj 480M12721 izdatom od strane Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
- Kristina Đukić, specijalista strukovni inženjer geodezije
- Sandra Aleksendrić, dipl. pravnik