Позовите: [+381] (69) 17 67 577 | Е-маил: office@geoudruzenje.org.rs

BIRO MERNIK

BIRO MERNIK

(Број приступнице: 162/2023)
Адреса: Магистарски трг 3 Тржни центар Земуникум локал бр.37
Место: Београд (Земун)
Матични број: 56068678
ПИБ: 103074952
Број РГЗ лиценце: 03 0366 12
Власник: Павловић Бранислав
Мобилни: 063/317-952
Е-маил: biromernik@yahoo.com
Линк РГЗ лиценце: Линк лиценце
WEB адреса: -
Списак лиценци за рад
3. Извођење геодетских радова у одржавању катастра непокретности и одржавању катастра водова
4. Израда геодетских подлога у инжењерско-техничким областима за које се не израђује главни пројекат
6. Реализација пројеката геодетског обележавања у области урбанистичког планирања
Подаци о организацији