Позовите: [+381] (69) 17 67 577 | Е-маил: office@geoudruzenje.org.rs

Геолидер

Дејан Стојчиновић пр геодетски биро Геолидер

(Број приступнице: 170/2024)
Адреса: Петефи Шандора 90
Место: Нови Сад (Нови Сад)
Матични број: 65481952
ПИБ: 111533875
Број РГЗ лиценце:
Власник: Стојчиновић Дејан
Мобилни: 065/56-43-879
Е-маил: dsgeolider@gmail.com
Линк РГЗ лиценце: Линк лиценце
WEB адреса: -
Списак лиценци за рад
1. Израда техничке документације и стручни надзор над извођењем геодетских радова за које је предвиђена израда главног пројекта
3. Извођење геодетских радова у одржавању катастра непокретности и одржавању катастра водова
4. Израда геодетских подлога у инжењерско-техничким областима за које се не израђује главни пројекат
5. Израда пројеката геодетског обележавања у области урбанистичког планирања
6. Реализација пројеката геодетског обележавања у области урбанистичког планирања
Подаци о организацији