Позовите: [+381] (69) 17 67 577 | Е-маил: office@geoudruzenje.org.rs

A-SURVEY

Aleksandar Nikolić PR Biro za geodetski inženjering A-SURVEY Beograd

(Број приступнице: 179/2024)
Адреса: Петефијева 47/3
Место: Београд (Чукарица)
Матични број: 63586684
ПИБ: 108629915
Број РГЗ лиценце:
Власник: Николић Александар
Мобилни: 0641869574
Е-маил: info@a-survey.com
Линк РГЗ лиценце: Линк лиценце
WEB адреса: https://www.a-survey.rs
Списак лиценци за рад
2. Извођење геодетских радова за које је предвиђена израда главног пројекта
3. Извођење геодетских радова у одржавању катастра непокретности и одржавању катастра водова
4. Израда геодетских подлога у инжењерско-техничким областима за које се не израђује главни пројекат
5. Израда пројеката геодетског обележавања у области урбанистичког планирања
6. Реализација пројеката геодетског обележавања у области урбанистичког планирања
Подаци о организацији

A-SURVEY je geodetska firma sa međunarodnim iskustvom. Osnovana 2014. godine sa sedištem u Beogradu, Republika Srbija. Imamo dugu i bogatu istoriju u različitim oblastima izvođenja geodetskih radova. Strogo poštujemo zakone i pravila bezbednosti.

Osnovna delatnost firme:
- Inženjerska geodezija
- 3D lasersko skeniranje
- Mobilno mapiranje