Позовите: [+381] (69) 17 67 577 | Е-маил: office@geoudruzenje.org.rs

GEO SPES

NENAD ZAFIROVIĆ PR AGENCIJA ZA PRUŽANJE GEODETSKIH USLUGA GEO SPES BEOGRAD

(Број приступнице: 182/2024)
Адреса: Пожешка 12а
Место: Београд (Чукарица)
Матични број: 64204823
ПИБ: 109485473
Број РГЗ лиценце: 952-03-274/2020
Власник: Зафировић Ненад
Мобилни: 0643100074
Линк РГЗ лиценце: Линк лиценце
WEB адреса: -
Списак лиценци за рад
1. Израда техничке документације и стручни надзор над извођењем геодетских радова за које је предвиђена израда главног пројекта
2. Извођење геодетских радова за које је предвиђена израда главног пројекта
3. Извођење геодетских радова у одржавању катастра непокретности и одржавању катастра водова
4. Израда геодетских подлога у инжењерско-техничким областима за које се не израђује главни пројекат
5. Израда пројеката геодетског обележавања у области урбанистичког планирања
6. Реализација пројеката геодетског обележавања у области урбанистичког планирања
Подаци о организацији