Позовите: [+381] (69) 17 67 577 | Е-маил: office@geoudruzenje.org.rs

DOO Stambolija biro

Društvo za geodetske poslove i ostale poslovne aktivnosti trgovinu i građevinu Stambolija biro doo

(Број приступнице: 183/2024)
Адреса: Зрењанин, Краља Петра И бр.2/ИИ
Место: Зрењанин (Зрењанин)
Матични број: 21517941
ПИБ: 111658670
Број РГЗ лиценце: 03 020812
Власник: Стамболија Милан
Мобилни: 0638865147
Линк РГЗ лиценце: Линк лиценце
WEB адреса: -
Списак лиценци за рад
1. Израда техничке документације и стручни надзор над извођењем геодетских радова за које је предвиђена израда главног пројекта
3. Извођење геодетских радова у одржавању катастра непокретности и одржавању катастра водова
4. Израда геодетских подлога у инжењерско-техничким областима за које се не израђује главни пројекат
5. Израда пројеката геодетског обележавања у области урбанистичког планирања
6. Реализација пројеката геодетског обележавања у области урбанистичког планирања
Подаци о организацији