Позовите: [+381] (69) 17 67 577 | Е-маил: office@geoudruzenje.org.rs

GEO-ZOOM DOO

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU GEO-ZOOM DOO KRALJEVO

(Број приступнице: 194/2024)
Адреса: Краљево, Цара Душана 33
Место: Краљево (Краљево)
Матични број: 17396692
ПИБ: 100240541
Број РГЗ лиценце: 03 0045 11
Власник: Даковић Драгиша
Мобилни: 063571795
Линк РГЗ лиценце: Линк лиценце
WEB адреса: -
Списак лиценци за рад
1. Израда техничке документације и стручни надзор над извођењем геодетских радова за које је предвиђена израда главног пројекта
2. Извођење геодетских радова за које је предвиђена израда главног пројекта
3. Извођење геодетских радова у одржавању катастра непокретности и одржавању катастра водова
4. Израда геодетских подлога у инжењерско-техничким областима за које се не израђује главни пројекат
5. Израда пројеката геодетског обележавања у области урбанистичког планирања
6. Реализација пројеката геодетског обележавања у области урбанистичког планирања
Подаци о организацији