Позовите: [+381] (69) 17 67 577 | Е-маил: office@geoudruzenje.org.rs

DMP GEOSYSTEMS

DUŠAN LAZIĆ PREDUZETNIK GEODETSKI POSLOVI DMP GEOSYSTEMS ČAJETINA

(Број приступнице: 37/2022)
Адреса: Светосавска 6
Место: Чајетина
Матични број: 65345951
ПИБ: 111342820
Број РГЗ лиценце:
Власник: Лазић Душан
Мобилни: 064/88-35-092
Линк РГЗ лиценце: Линк лиценце
WEB адреса: -
Списак лиценци за рад
1. Израда техничке документације и стручни надзор над извођењем геодетских радова за које је предвиђена израда главног пројекта
3. Извођење геодетских радова у одржавању катастра непокретности и одржавању катастра водова
4. Израда геодетских подлога у инжењерско-техничким областима за које се не израђује главни пројекат
5. Израда пројеката геодетског обележавања у области урбанистичког планирања
6. Реализација пројеката геодетског обележавања у области урбанистичког планирања
Подаци о организацији