Позовите: [+381] (69) 17 67 577 | Е-маил: office@geoudruzenje.org.rs

GEOJUG

BIRO ZA GEODETSKE USLUGE GEOJUG

(Број приступнице: 45/2022)
Адреса: Николе Пашића 23
Место: Ниш
Матични број: 64149601
ПИБ: 109405410
Број РГЗ лиценце:
Власник: Стојиљковић Милош
Мобилни: 060/75-35-251
Е-маил: geojugnis@gmail.com
Линк РГЗ лиценце: Линк лиценце
WEB адреса: http://www.geojug.rs/
Списак лиценци за рад
3. Извођење геодетских радова у одржавању катастра непокретности и одржавању катастра водова
4. Израда геодетских подлога у инжењерско-техничким областима за које се не израђује главни пројекат
6. Реализација пројеката геодетског обележавања у области урбанистичког планирања
Подаци о организацији