Позовите: [+381] (69) 17 67 577 | Е-маил: office@geoudruzenje.org.rs

RADIN AG DOO

RADIN AG DOO BEOGRAD-PALILULA

(Број приступнице: 56/2022)
Адреса: Александра Флеминга 9
Место: Београд (Палилула)
Матични број: 21514705
ПИБ: 111638083
Број РГЗ лиценце:
Власник: Радин Милош
Мобилни: 060/66-46-634
Е-маил: georadin@gmail.com
Линк РГЗ лиценце: Линк лиценце
WEB адреса: https://www.georadin.com
Списак лиценци за рад
1. Израда техничке документације и стручни надзор над извођењем геодетских радова за које је предвиђена израда главног пројекта
3. Извођење геодетских радова у одржавању катастра непокретности и одржавању катастра водова
4. Израда геодетских подлога у инжењерско-техничким областима за које се не израђује главни пројекат
5. Израда пројеката геодетског обележавања у области урбанистичког планирања
6. Реализација пројеката геодетског обележавања у области урбанистичког планирања
Подаци о организацији