Позовите: [+381] (69) 17 67 577 | Е-маил: office@geoudruzenje.org.rs

GEOMETRI ŽELJKO I VLADA

GEOMETRI ŽELJKO I VLADA

(Број приступнице: 57/2022)
Адреса: Српских владара 272/2
Место: Петровац
Матични број: 63572462
ПИБ: 108609689
Број РГЗ лиценце: 03 0665 14
Власник: Станковић Владан
Мобилни: 065/88-32-863,
Е-маил: vladans155@gmail.com
Линк РГЗ лиценце: Линк лиценце
WEB адреса: -
Списак лиценци за рад
3. Извођење геодетских радова у одржавању катастра непокретности и одржавању катастра водова
4. Израда геодетских подлога у инжењерско-техничким областима за које се не израђује главни пројекат
5. Израда пројеката геодетског обележавања у области урбанистичког планирања
6. Реализација пројеката геодетског обележавања у области урбанистичког планирања
Подаци о организацији

Osnovano 2003.godine,

Vlasnik Vladan Stanković, tel: 065/8832863, tel. u kancelariji: 012/335-069

Zaposleni: Željko Jović, Milan Kradzić, Paun Grujić sa licenom I reda 01 0273 12