Позовите: [+381] (69) 17 67 577 | Е-маил: office@geoudruzenje.org.rs

EVROGEOMATIKA DOO

EVROGEOMATIKA DOO BEOGRAD

(Број приступнице: 65/2022)
Адреса: Војводе Тозе 53
Место: Београд (Вождовац)
Матични број: 17355074
ПИБ: 100205330
Број РГЗ лиценце:
Власник: Шабовић Марко
Мобилни:
Линк РГЗ лиценце: Линк лиценце
Списак лиценци за рад
1. Израда техничке документације и стручни надзор над извођењем геодетских радова за које је предвиђена израда главног пројекта
2. Извођење геодетских радова за које је предвиђена израда главног пројекта
3. Извођење геодетских радова у одржавању катастра непокретности и одржавању катастра водова
4. Израда геодетских подлога у инжењерско-техничким областима за које се не израђује главни пројекат
5. Израда пројеката геодетског обележавања у области урбанистичког планирања
6. Реализација пројеката геодетског обележавања у области урбанистичког планирања
7. Катастарско класирање, бонитирање и комасациона процена земљишта
Подаци о организацији

Preduzeće EvroGeomatika d.o.o. je osnovano u decembru
2001. godine.

EvroGeomatika je servisno preduzeće koje obavlja usluge i nudi kompletna inženjerska rešenja u oblasti geodezije, kartografije i GIS-a. Naši proizvodni kapaciteti i potencijali zasnovani su na modernim tehnološkim hardversko-softverskim rešenjima kao i na dugogodišnjem profesionalnom iskustvu rukovodećeg tima.

Svoje usluge Evrogeomatika nudi širokom spektru korisnika sa različitim zahtevima. Možemo da obezbedimo tehnička rešenja i integraciju različitih podataka o prostoru, njihovu analizu i kartiranje u cilju formiranja i razvoja informacionog sistema o prostoru (GIS-a), koristeći metode daljinske detekcije, digitalne fotogrametrije, laserske altimetrije, GPS tehnologije, obrade grafičkih baza podataka itd.

Nove metode kao što je lasersko altimetrijsko snimanje koridora iz helihoptera i stabilni odnosi sa partnerima omogućuju nam da u značajnoj meri doprinesemo da se zadatak novog premera i invantarizacije državne teritorije Republike Srbije i u narednom periodu uspešno obavi.