Позовите: [+381] (69) 17 67 577 | Е-маил: office@geoudruzenje.org.rs

GEO DARKO

DARKO RADOJKOVIĆ PR GEODETSKI BIRO GEO DARKO JAGODINA

(Број приступнице: 70/2022)
Адреса: Кнегиње Милице 78/2
Место: Јагодина
Матични број: 64709275
ПИБ: 110181668
Број РГЗ лиценце:
Власник: Радојковић Дарко
Мобилни: 069/55-56-750
Е-маил: gbgeodarko@gmail.com
Линк РГЗ лиценце: Линк лиценце
WEB адреса: http://www.geodarko.rs
Списак лиценци за рад
1. Израда техничке документације и стручни надзор над извођењем геодетских радова за које је предвиђена израда главног пројекта
3. Извођење геодетских радова у одржавању катастра непокретности и одржавању катастра водова
4. Израда геодетских подлога у инжењерско-техничким областима за које се не израђује главни пројекат
5. Израда пројеката геодетског обележавања у области урбанистичког планирања
6. Реализација пројеката геодетског обележавања у области урбанистичког планирања
Подаци о организацији

Datum osnivanja: 15.08.2017

Ime vlasnika: Darko Radojković spec. struk. geod. inž.

office@geodarko.rs

Zaposleni:
- Direktor Radojković Darko , spec. struk. geod. inž., licenca 01 721 21,
- Aleksa Dačić struk. geod. inž.