Позовите: [+381] (69) 17 67 577 | Е-маил: office@geoudruzenje.org.rs

GEOSISTEM 003

JASMIN MEHMEDOVIĆ PR GEODETSKI BIRO GEOSISTEM 003 TUTIN

(Број приступнице: 73/2022)
Адреса: Богољуба Чукића 7/4/4
Место: Тутин
Матични број: 65372053
ПИБ: 111381883
Број РГЗ лиценце: 952-03-222/2019
Власник: Мехмедовић Јасмин
Мобилни: 063/566-999; 065/25-66-999
Е-маил: ttgeosistem@gmail.com
Линк РГЗ лиценце: Линк лиценце
WEB адреса: -
Списак лиценци за рад
1. Израда техничке документације и стручни надзор над извођењем геодетских радова за које је предвиђена израда главног пројекта
3. Извођење геодетских радова у одржавању катастра непокретности и одржавању катастра водова
4. Израда геодетских подлога у инжењерско-техничким областима за које се не израђује главни пројекат
5. Израда пројеката геодетског обележавања у области урбанистичког планирања
6. Реализација пројеката геодетског обележавања у области урбанистичког планирања
Подаци о организацији

Geodetska organizacija je osnovana 1. aprila 2003.god.

Od 2019.god. odgovorno lice / vlasnik je Jasmin Mehmedović.

Zaposleni:
- Rizo Mehmedović
- Jasmin Mehmedović (br. lične licence 01 0581 19)