Позовите: [+381] (69) 17 67 577 | Е-маил: office@geoudruzenje.org.rs

RADENKO PREMER

RADENKO PREMER

(Број приступнице: 80/2022)
Адреса: Војводе Мишића 15
Место: Лесковац
Матични број: 66548201
ПИБ: 113062886
Број РГЗ лиценце:
Власник: Раденковић Милош
Мобилни: 069/18-80-207
Линк РГЗ лиценце: Линк лиценце
WEB адреса: http://www.radenko.rs
Списак лиценци за рад
3. Извођење геодетских радова у одржавању катастра непокретности и одржавању катастра водова
4. Израда геодетских подлога у инжењерско-техничким областима за које се не израђује главни пројекат
6. Реализација пројеката геодетског обележавања у области урбанистичког планирања
Подаци о организацији
Broj licence za rad firme: 952-03-195/2022 od 09.06.2022, 952-03-384/2022 od 15.12.2022 - izmena