Позовите: [+381] (69) 17 67 577 | Е-маил: office@geoudruzenje.org.rs

SEVER

DUŠAN JONČIĆ PR, AGENCIJA ZA GEODETSKE POSLOVE SEVER DONJA VREŽINA

(Број приступнице: 94/2023)
Адреса: Врежински булевар 59б
Место: Ниш
Матични број: 61770011
ПИБ: 100402619
Број РГЗ лиценце: 952-03-287/2022
Власник: Јончић Душан
Мобилни: 064/11-48-633
Линк РГЗ лиценце: Линк лиценце
WEB адреса: -
Списак лиценци за рад
3. Извођење геодетских радова у одржавању катастра непокретности и одржавању катастра водова
4. Израда геодетских подлога у инжењерско-техничким областима за које се не израђује главни пројекат
5. Израда пројеката геодетског обележавања у области урбанистичког планирања
Подаци о организацији