Позовите: [+381] (69) 17 67 577 | Е-маил: office@geoudruzenje.org.rs

УДРУЖЕЊЕ ГЕОДЕТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА СРБИЈЕ УГОС "ГЕОУДРУЖЕЊЕ" У БРОЈКАМАУКУПАН БРОЈ ЧЛАНОВА УГОС "ГЕОУДРУЖЕЊА" ЈЕ 183

Од тога су 89 геодетске организације са 2 запослена (49%), 44 са 3 запослена (24%), 15 са 4 запослена (8%), 28 од 5 до 10 запослених (16%) и 7 са преко 10 запослених (4%).

УКУПАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ СТРУЧЊАКА ЈЕ 665

Од тога је 185 дипломираних/мастер инжењера геодезије, 235 инжењера геодезије, 241 геометар и 4 дипломирана инжењера пољопривреде.