Позовите: [+381] (69) 17 67 577 | Е-маил: office@geoudruzenje.org.rs

УГОС "ГЕОУДРУЖЕЊЕ" НА КОНФЕРЕНЦИЈИ "УРБАНИЗАМ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ"

"Геоудружење" учествује на 20. научно - стручној конференцији са међународним учешћем "Урбанизам и одрживи развој", у Новом Пазару од 09.-11. маја 2024. године. 

Наши представници су у име УГОС "Геоудружења" поздравили скуп и пожелели успешан рад.

Теме ове научно - стручне конференције су:

- Урбанистичка искуства у 20 година примене "Закона о планирању и грађењу (изградњи)";

- Одрживи град будућности;

- Потребни и пожељни облици и параметри у урбанистичким плановима у нас;

- Катастар непокретности за 21. век;

- Улога професионалних корисника у одрживом систему управљања непокретностима.